Geodetski biro BEDEN d.o.o.

O nas

Podjetje Geodetski biro Beden d.o.o., podjetje za geodetske storitve je ustanovljeno leta 2003 (do leta 2003 smo delovali kot Geodetske storitve s.p.). Dovoljenje za izvajanje geodetskih storitev na celotnem področju Republike Slovenije je izdala Geodetska uprava Republike Slovenije (št. 90000-75/2003-2). Vpisani smo tudi v Imenik geodetskih podjetij pri Inženirski zbornici Slovenije (zap. št. 0158).

Kvalitetno izvajanje geodetskih storitev in računalniško obdelavo nam omogoča sodobna oprema in kvaliteten kader.

V naslednjih letih želimo še bolj posodobiti in razširiti svoj način delovanja z novimi tehnologijami na področju geodezije in s kadrovskimi okrepitvami.

Za vse dodatne informacije smo vam dosegljivi preko naše kontaktne številke. Ne spreglejte naše celotne ponudbe in nas še danes kontaktirajte. Z veseljem vam bomo svetovali in skupaj z vami našli najboljšo rešitev za vas in vaše geodetske zadeve.

Storitve

 • Zemljiški kataster

 • Vrisi komunalnih naprav

 • Inženirska geodezija

 • Urejanje in pridobivanje informacij

Zemljiški kataster:

 • zakoličbe: stavb, objektov, stanovanjskih in poslovnih objektov, cestne infrastrukture, večjih infrastrukturnih objektov, industrijskih objektov

 • parcelacije (združitev posameznih parcel, delitev parcel na več novih …)

 • urejanje parcelnih mej (v primeru dvoma kje poteka meja med parcelama, jo s tem postopkom dokončno uredimo)

 • izravnave meje (zaradi lažjega uporabljanja ali obdelovanja parcele)

 • izmera stavb/objektov

 • vpis stavb/objektov (elaborati etažne lastnine)

Vrisi komunalnih naprav:

 • vodovodnega omrežja

 • TT omrežja

 • nizkonapetnostna in daljnovodna omrežja

 • kanalizacijska omrežja

 • plinska omrežja

 • javna razsvetljava

 • kabelska TV

Inženirska geodezija:

 • meritve v gradbeništvu

 • meritve v podzemskih delih

Urejanje in pridobivanje informacij:

 • pri izdelavi predlogov parcelacije

 • zbiranje soglasij pravnih in fizičnih oseb

 • lokacijske informacije

Galerija slik

Kontakt

Informacije

Geodetski biro BEDEN d.o.o.

Triglavska ulica 14

Radomlje,  1235

Pridobite navodila

041 911 603
01 729 26 51

info@geodeti.net
marcel.beden@geodeti.net

Delovni čas

Ponedeljek 08:00 - 16:00

Torek 08:00 - 16:00

Sreda 08:00 - 16:00

Četrtek 08:00 - 16:00

Petek 08:00 - 16:00

Pišite nam